Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης καμινάδας στον χώρο σας, είτε αυτός είναι οικιακός είτε επαγγελματικός.

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρουμε τις εργασίες καμινάδας που αναλαμβάνουμε:

  • Αντικατάσταση καμινάδας με νέα inox μονού τοιχώματος
  • Αντικατάσταση καμινάδας με νέα inox διπλού τοιχώματος
  • Εγκατάσταση νέας καμινάδας