Το αποχετευτικό δίκτυο πρέπει  να είναι σωστά κατασκευασμένο και δομημένο σε κάθε κατοικία. Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης που αναλαμβάνουμε χρησιμοποιούμε σωλήνες με μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.α.) και ιδανική συμπεριφορά στη θερμική καταπόνηση.

Επιτυγχάνουμε τη στεγανοποίηση των σωληνώσεων με τη χρήση ειδικών δακτυλιδίων, ενώ σε κάθε λουτρό χρησιμοποιούμε ειδικά σιφώνια δαπέδου που εμποδίζουν την υπερχείλιση.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα με εξαιρετικές τιμές και σεβασμό.

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρουμε τις εργασίες απόφραξης που αναλαμβάνουμε:

  • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αποχετεύσεων στο δίκτυο της πόλεως με μηχανοσίφωνα
  • Επισκευή κατακόρυφων – οριζόντιων – κάθετων στήλων αποχέτευσης
  • Αντικατάσταση κατακόρυφων – οριζόντιων – κάθετων στήλων αποχέτευσης