Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των πιεστικών – αντλιών του χώρου σας, είτε αυτός είναι οικιακός είτε επαγγελματικός.

Συνήθως η εγκατάσταση πιεστικών είναι απαραίτητη εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και υπάρχει ανάγκη ποτίσματος σε χωράφια – κήπους.

Υδραυλικός Κάρυστος - Μαρμάρι - Πιεστικά - Αντλίες

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρουμε τις εργασίες πιεστικών που αναλαμβάνουμε:

  • Τοποθέτηση πιεστικών συστημάτων
  • Τοποθέτηση αντλιών νερού όπου είναι απαραίτητο
  • Τοποθέτηση γεωτρήσεων όπου είναι απαραίτητο
  • Επισκευή πιεστικών συστημάτων
  • Αντικατάσταση σωληνώσεων όπου είναι απαραίτητο